Now showing items 1-1 of 1

    • Pensijilan Halal: Cabaran Penggiat Industri Halal Sejagat 

      Prabowo, Sulistyo; Rahman, Azmawani Abd; Rahman, Suhaimi Ab; Abu Samah, Asnarulkhadi; Fadzillah, Nurrulhidayah Ahmad (Universiti Putra Malaysia, 2014)
      Diuraikan isu-isu yang menjadi cabaran dalam pelaksanaan sistem jaminan halal dalam rangka pensijilan halal. Pembahasan dibandingkan juga dengan pelaksanaan sistem jaminan kualiti yag lain utamanya dalam kilang makanan.